Maalaaminen akryyliväreillä

Arvonnat

Arvontojen säännöt

Kun osallistut Taidekoulu Tuimalan järjestämiin arvontoihin, hyväksyt samalla nämä säännöt.

Arvontojen säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Taidekoulu Tuimala
Osoite: Koillisväylä 3, 29100 Luvia
Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika ilmoitetaan kilpailu- tai arvontailmoituksessa. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita osallistumisyrityksiä ei oteta huomioon.

3. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Osallistumistapa arvontaan on mainittu kilpailuilmoituksen yhteydessä. Osallistuminen voi tapahtua esimerkiksi vastaamalla kyselyyn, kommentoimalla kilpailun tai arvonnan Facebook-päivitystä tai liittymällä Taidekoulu Tuimalan uutiskirjeen tilaajaksi.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta tai mikäli osallistujalla on huoltajan lupa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

4. Arvonnan suorittaminen

Palkinto arvotaan kilpailuilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan uusi voittaja tai palkinto voidaan päättää olla jakamatta.

5. Palkinnot ja palkintojen luovutus

Voittaja saa ilmoitetun palkinnon, jonka arvo ilmenee arvonta- tai kilpailuilmoituksesta.

Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostilla. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin postiosoitteisiin. Arvonnan järjestäjänä Taidekoulu Tuimala vastaa palkinnon lähettämisestä koituvista kuluista.

Palkinnon saajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa ilmoittamalla siitä sähköpostilla Taidekoulu Tuimalalle heti kuultuaan voitosta.

6. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle, jotta palkinto voidaan toimittaa. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista, poislukien palkinnon lähettämisestä aiheituvat kulut.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoa ei muusta kuin Taidekoulu Tuimalasta johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Taidekoulu Tuimalalla ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

7. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu palkinnon euromääräiseen arvoon. Palkinnon lunastaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

8. Arpajaisvero

Palkinnot tarjoaa Taidekoulu Tuimala, joka vastaa näistä palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

9. Muut ehdot

Osallistumalla Taidekoulu Tuimalan järjestämiin arvontoihin osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntöjen muutoksiin. Voittajan nimi voidaan julkaista Taidekoulu Tuimalan hallinnoimilla Facebook-sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla.